mince/medaile/pamětní deska
    Erbovní znamení pro MČ Praha 4, Kunratice