Sochařské sympozium Roškopov 2010

Hlavní činností o.s. Open Art jsou Letní dílny pro děti a mládež. Minulý rok jsme se rozhodli pokusit o vytvoření prostoru s atmosférou otevřenou inspiraci, tvořivosti a vzájemnému obohacování také pro dospělé.
Záměr této akce se v zásadě neliší od ostatních aktivit sdružení: Podporujeme setkání profesionální a neprofesionální tvorby v oblastech různých uměleckých žánrů (sympozium bude probíhat souběžně s dílnou pro děti a mládež). Snažíme se představovat tvůrčí počiny, které vedou k zamyšlení a snad i další inspiraci.
Jedná se o sochařské řezbářské sympozium; celý projekt má název „Sochařské sympozium Roškopov“. Na týden se zde setkají absolventi sochařských ateliérů VŠUP a AVU, jejichž působení souvisí s Podkrkonoším a kteří se ve své tvorbě zaměří a soustředí na funkci sochy – objektu v krajině.

Letošní ročník bude probíhat ve dnech 31.7. až 7.8. 2010 v areálu AVZO Roškopov a bude zakončen vernisáží v blízkém okolí.

Zveme Vás tímto na návštěvu dílny samotné a na vernisáž.

/zdroj- http://sympozium.open-art.cz/+ IDEFIXX/